תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הבית של בלס הנדסה ומיכון בע”מ (להלן “בלס”) שימושכם באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלתכם של הסכם השימוש שלהלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה לבלס בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. בלס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

מידע המתעדכן מעת לעת

המידע הנוגע למפרטי החדשות, אירועים, קישורים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל ע”י פניה בכתב לבלס. המפרטים מתעדכנים מעת לעת ובאופן תדיר ולכן לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות לבלס.

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הנן של בלס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של בלס בכתב ומראש.

תמונות וגראפיקה מוגנות בזכויות יוצרים

באתר משולבות תמונות אשר מוגנות בזכויות יוצרים ע”י מצלמם ונעשה בהם שימור בהתאם להיתר מפורש שניתן בלס. חלקם של התמונות הנן של בלס עצמה. אין לעשות כל שימוש בתמונות המופיעות באתר, לרבות עיבוד, ליטוש וכל פעולה גראפית אחרת ללא אישור מפורש מבלס או מבעלי הזכויות על התמונות.

עדכון האתר

בלס יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בלס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שמירה על פרטיות

בלס שומרת על פרטיות הגולשים. השימוש בנתונים ובמידע שיימסר ע”י הגולש לרבות פרטים אישיים וכל פרט אחר ישמש את בלס בלבד ולא יימסר לכל גורם אחר.

חוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל.

שינוי גודל גופנים