איתור תקלות במכבשים,מכונות קידוח והזרקה,מנופים, מחפרים שופלים,מגרסות וכו'.