החברה מבצעת פרויקטים בשיטת TURN KEY הכולל התקנת המערכת באתר וליווי בהפעלה.