לחברה צוות מיומן בעבודות צנרת ללחץ גבוה (עד 450 בר) , לחברה נסיון רב לאורך השנים בפרויקטים מורכבים הכוללים התקנת צנרת ללחצים גבוהים.