s2

לחברת בלס הנדסה צוות מיומן בעבודות צנרת ללחץ גבוה (עד 450 bar) , לחברה נסיון רב לאורך השנים בפרויקטים מורכבים הכוללים התקנת צנרת ללחצים גבוהים.