יחידת כח בעלת מחלק זרימה בוכנתי

הפרויקט כלל תכנון וייצור של יחידת הכח. היחידה אחראית להפעלת ארבע בוכנות חליצה לחליצת מוצר פלסטיק מתבנית לאחר כבישה נדרש דיוק מקסימלי בתנועת הבוכנות וכן תנועה במהירות משתנה.
הפרוייקט הינו Turn key project כולל חשמל ובקרה.