ארץ: ישראלprojects_12
תחום: חקלאות
לקוח: "שייק-כל" בשיתוף "מעוף".

ייצור בשיתוף עם חברת "שייק-כל" של מכונה לניעור זיתים, "מנערת". תכנון וייצור כל המערכות ההידראוליות, כולל מערכות הנסיעה, היגוי, מנוף.