תחום: חקלאות

ארץ: ישראל

לקוח: מפעלות יפעת

דיסקוס חקלאי זה מבצע את כל פעולות ההכנה של הקרקע. 
תכנון וייצור מערכת הידראולית המאפשרת קיפול ופריסת  הזרועות לצורך נסיעה מנהלתית.