ארץ: ישראל-הודוprojects_06
תחום: מפעל פלדה
לקוח: מסווג

יחידת כוח מרכזית להפעלת מכונה ליישור וכיול פלטות ברזל. בלס הנדסה תכננו וייצרו את יח' הכח המרכזית השולטת על מכונה זו.