project_side_10המתקן לבדיקת צינורות לחץ בודק צינוריות בלחץ גבוה של Bar 1500. במתקן תא פיצוץ לצינורית בלחץ של Bar 2500. המתקן אוטומטי לגמרי ללא התערבות המפעיל בבדיקה כולל איתור אוטומטי לצינורית פגומה. הפרויקט בוצע בשיטת Turn key הכולל תכנון ייצור והתקנה, כולל לוח פיקוד ובקרה. תכנון ובניית המתקן בוצע בחברת "בלס הנדסה".