שיפוץ_בוכנותלבלס הנדסה בית מלאכה הכולל מכונות לעיבוד שבבי  (מחרטות, כרסומת וכו') , בבלס הנדסה ניתן לשפץ בוכנות בקטרים גדולים 450-500 מ"מ. ובמהלכים עד 9 מטר.
השיפוץ כולל- החלפת אטמים , חריטת צירים , ליטוש צילנדר, חריטת ראשי בוכנות וכו'.