Freudenberg (Simrit) הינה חברה ותיקה מאוד העוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אטימה וגומי. החברה מספקת פתרונות אטימה ובלימת זעזועים בתחומים רבים בתעשייה.